برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-21
اصول بانکداری (2)
گروه سوم (حضوری)(زمان برگزاری کلاس های دوره در نوبت صبح از ساعت 8 الی 11 و در نوبت عصر از ساعت 14 الی 18 می باشد) (حضوری)
مهلت ثبت نام : 03/02/01
حضوری از 03/02/01
تا 03/05/01
74 ساعت
شنبه دوشنبه
08:00 - 17:00
تکمیل ظرفیت
138,000,000
B1-1403-14
اصول سرپرستی و رهبری در شعب
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/02/18
حضوری از 03/02/18
تا 03/02/25
6 ساعت
سه شنبه
09:00 - 12:00
25
19,000,000
ثبت نام
B1-1403-15
بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/02/22
حضوری از 03/02/22
تا 03/02/29
16 ساعت
شنبه
08:00 - 16:00
21
57,500,000
ثبت نام
B1-1403-16
تفکر استراتژیک و مدیریت تحول
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/02/22
حضوری از 03/02/22
تا 03/03/19
12 ساعت
شنبه
09:00 - 12:00
24
36,500,000
ثبت نام
B1-1403-17
مدیریت ریسک برون سپاری
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/02/23
حضوری از 03/02/23
تا 03/02/23
4 ساعت
یکشنبه
08:00 - 12:00
14
12,500,000
ثبت نام
B1-1403-18
کنترل کیفیت داده های بانکی
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/02/23
حضوری از 03/02/23
تا 03/02/30
8 ساعت
یکشنبه
08:00 - 12:00
25
24,500,000
ثبت نام
۶ ردیف