برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-136
تعیین اصالت سکه های بانکی از غیر بانکی
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/03
حضوری از 03/05/03
تا 03/05/03
4 ساعت
چهارشنبه
08:00 - 12:00
14
12,500,000
ثبت نام
B1-1403-146
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 179
مهلت ثبت نام : 03/05/14
حضوری از 03/05/14
تا 03/05/15
16 ساعت
یکشنبه دوشنبه
07:30 - 15:30
1
62,000,000
ثبت نام
۲ ردیف