برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-229
مهارت های انجام عملیات صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای
گواهینامه گروه ششم (آنلاین)
مهلت ثبت نام : 03/06/24
آنلاین از 03/06/24
تا 03/07/17
30 ساعت
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه
08:00 - 18:00
20
35,000,000
ثبت نام
۱ ردیف