تماس با ما
پيگيری صدور گواهينامه:
٢٧٨٩٢٤٩٧-021 خانم احمدی

تقويم های فصلی و مباحثات علمی:
٢٧٨٩٢٤٥٨-021 خانم طالبی

دوره های ضمن خدمت - بانكدار حرفه ای - حسابرسی كنترل داخلی - مهارتهای انجام عمليات صرافی:
٢٧٨٩٢٤٤٦-021 خانم بنیاد
٢٧٨٩٢٤٥٧-021 آقای رسولی

پشتيبانی دوره های آنلاين:
٢٧٨٩٢٤٧٥-021 خانم مسگرها

فکس:
٢٢٨٤٦٨٩٩-021

آدرس:
تهران، خيابان پاسداران، پلاك ١٩٥، موسسه عالی آموزش بانكداری ايران، طبقه سوم، آموزش های حرفه ای

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
تلفن : ۰۲۱-۲۷۸۹۲۴۵۸
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس : پاسداران، پلاک ۱۹۵، موسسه عالي آموزش بانکداري ايران