برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-211
کمیته های حسابرسی در بانک ها
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/06
حضوری از 03/05/06
تا 03/05/27
16 ساعت
شنبه
08:00 - 12:00
25
47,500,000
ثبت نام
B1-1403-227
دوره جامع افزایش سرمایه (تئوری و کاربردی)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/27
حضوری از 03/05/27
تا 03/07/14
24 ساعت
شنبه
14:00 - 18:00
20
69,000,000
ثبت نام
۲ ردیف