برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1401-769
تاب‌ آوری مالی در بانک‌ ها
(حضوری)
حضوری از 01/09/23
تا 01/09/23
8 ساعت
چهارشنبه -
08:30 - 16:30
8موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
13,000,000
ثبت نام
B1-1401-801
دستورالعمل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/20
تا 01/10/27
8 ساعت
سه شنبه -
14:00 - 18:00
23موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
9,000,000
ثبت نام
B1-1401-802
مبانی مدل ریسک اعتباری بال 2 (رویکرد رتبه ‎‌بندی داخلی (IRB) )
(حضوری)
حضوری از 01/10/27
تا 01/10/27
8 ساعت
سه شنبه -
08:30 - 16:30
18موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
15,000,000
ثبت نام
B1-1401-803
قیمت‌ گذاری در خدمات بانکی (مقدماتی)
( آنلاین)
آنلاین از 01/10/28
تا 01/10/28
4 ساعت
چهارشنبه -
08:00 - 12:00
27موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
5,800,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف