عضویت
  • مسئولیت صحت اطلاعات به سایت به عهده شرکت کننده می باشد.
  • حضور به موقع در کلاس های آموزشی الزامی بوده و در صورت غیبت بیش از حد مجاز، گواهینامه پایان دوره صادر نخواهد شد.
  • تکمیل فرم ارزشیابی از کلاس الزامی می باشد و در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه، گواهینامه پایان دوره صادر نخواهد شد.
  • در صورت واریز نکردن هزینه تا 2 روز قبل از شروع کلاس، ثبت نام بصورت اتوماتیک از سیستم حذف خواهد شد.
  • شرکت کنندگان دوره آموزش مهارت های انجام عملیات صرافی، پس از ثبت نام و واریز وجه امکان جابجایی و لغو شرکت در کلاس را نخواهند داشت.
  • استفاده از لپ تاپ یا کامپیوتر برای شرکت در کلاس ها الزامی می باشد.
  • رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی در کلاس آموزشی الزامی می باشد.
  • موافقت با قوانین و مقررات سایت جهت عضویت الزامیست.
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید :