ورود کاربر
  • ورود
  • ورود با شماره همراه

فراموشی کلمه عبور


لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید :

کلمه عبور فعلی :
کلمه عبور جدید :
تکرار کلمه عبور جدید :
  • مسئولیت صحت اطلاعات به سایت به عهده شرکت کننده می باشد.
  • حضور به موقع در کلاس های آموزشی الزامی بوده و در صورت غیبت بیش از حد مجاز، گواهینامه پایان دوره صادر نخواهد شد.
  • تکمیل فرم ارزشیابی از کلاس الزامی می باشد و در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه، گواهینامه پایان دوره صادر نخواهد شد.
  • در صورت واریز نکردن هزینه تا 2 روز قبل از شروع کلاس، ثبت نام بصورت اتوماتیک از سیستم حذف خواهد شد.
  • رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی در کلاس آموزشی الزامی می باشد.
  • موافقت با قوانین و مقررات سایت جهت عضویت الزامیست.